מסר אישי ממטפלת נוירו-התפתחותית בכירה לילדים ותינוקות

נכתב על ידי: שרי רבינו קלינאית תקשורת ופיזיותרפיסטית, מדריכה בכירה על פי גישת בובט.

מסר אישי ממטפלת נוירו-התפתחותית בכירה לילדים ותינוקות:
לאורך שנות עבודתי עם תינוקות ומשפחותיהם גילתי עובדה מעציבה. לעיתים הורים לתינוקות שהתפתחותם נתפסת כלא טיפוסית ע"י המערכת מאבדים את היכולת להעריך את יכולות תינוקם.
משפחה המודאגת מהתפתחות תינוקה ומחפשת עזרה מאנשי מקצוע יכולה להיות במצב רגשי מבולבל. במפגש ההערכה הראשון ההורים מקבלים דווח על התפתחות תינוקם. הדיווח לרוב מציין
את יכולות ואת קשיי התינוק. ההורים המצפים לשמוע כיצד אנשי המקצוע מבינים את המצב והאם יש צורך בהתערבות חשים אי-וודאות ודאגה. מצב רגשי זה עשוי לגרום לשמיעה סלקטיבית של ההורים ולהעצים את הדיווח על קשיי התינוק בהשוואה ליכולותיו.
אדגיש שתי עובדות מרכזיות להן מודעים אנשי מקצוע בוגרי גישת בובט והמאפשרות בניית תוכנית התערבות עם משפחה הנמצאת במצב רגשי מעורער:

1 .בהקשר להורים – הורים המודאגים מהתפתחותו של תינוקם ועתידו, נדרשים ליכולות רגשיות מוגברות בכדי להתמודד עם תגובות הסביבה )משפחה רחבה, חברים, שכנים וכו'(, בדיקות מרובות ומידע זמין ברשת. על איש המקצוע לאפשר להורים לגלות את הכוחות הרגשיים להתמודד במסע
הקשה העומד לפניהם ע"י כך שיראה ויעצים בפניהם את יכולות תינוקם והתקדמותו.

2 .בהקשר לקידום התפתחות התינוק – יש לקבוע מטרות התערבות רלוונטיות לחיי היום יום של המשפחה המתמקדות ביכולות ולא בקשיים ונקבעות עם ההורים. תפיסה טיפולית זו מעצימה ומאפשרת להורה להכיר ביכולות ולראות בתינוק שותף בפעילות.

לאור ניסיוני הרב, לשם בניית תוכנית התערבות יעילה לתינוק ומשפחתו על אנשי המקצוע להתמקד ביכולותיו.

J. McDougall & V. Wright (2008).The ICF-CY and Goal Attainment Scaling: Benefits of their combined use for pediatric practice. Rehabilitation in Practice
B. Douglas, M. Clements, M. Kaplan-Estrin & J. Fialka (2003).‘Building new dreams’: Supporting parents’ adaptation to their child with special needs. Infants and Young Children

דילוג לתוכן