קורסים

קורס תהליכים טיפוסיים וחריגים בהתפתחות ילדים

יולי 2021 בירושלים

עדכון וביסוס ידע מקצועי בהתפתחות ילדים על המגוון מטיפוסי לחריג.
 מיקוד על תנועה וניידות בהקשר של תקשורת, משחק ותפקוד יומיומי.

תכנית הקורס כוללת: הרצאות, מעבדות תנועה, תצפיות, הדגמות טיפוליות, עבודה בקבוצות בנושאים של תנועה, תקשורת, משחק, פתרון בעיות, אכילה, סידור הסביבה.

TIMP
Test of Infant Motor Performance

קורס מקווון, מאי 2021

קורס מקוון בזום ללימוד השיטה המובילה להערכה מדויקת של התפתחות התינוק. ההערכה מורכבת מ 13 פריטים תצפיתיים ו 23 פריטים המפורטים בערכה שתישלח לנרשמים לקורס. הערכה כוללת מדריך, סרגל לחישוב גיל התפתחותי ודפי ההערכה.

הקורס בשפה האנגלית

דילוג לתוכן