קורסים

קורס התפתחות טיפוסית וחריגה

מרץ 2020 בנצרת

עדכון וביסוס ידע מקצועי בהתפתחות ילדים על המגוון מטיפוסי לחריג.

מיקוד על תנועה וניידות בהקשר של תקשורת, משחק ותפקוד יומיומי.

קורס התפתחות טיפוסית וחריגה

יולי 2020 בירושלים

עדכון וביסוס ידע מקצועי בהתפתחות ילדים על המגוון מטיפוסי לחריג.

מיקוד על תנועה וניידות בהקשר של תקשורת, משחק ותפקוד יומיומי.

קורס בובט בסיסי במתכונת חדשנית

אוקטובר 2020 בחולון

קורס מעמיק ומעשי לטיפול בילדים עם לקויות התפתחותיות ובילדים עם שיתוק מוחי.

משלב תרגול קליני וידע תיאורטי עדכני מבוסס ראיות, לבניית תכנית התערבות טיפולית.

דילוג לתוכן