Europeon Bobath Tutors Association
  קורס התפתחות טיפוסית חריגה ינואר-פברואר 2019
  קורס התפתחות טיפוסית חריגה אפריל-מאי 2019
  תחזית קורסים עתידיים
  ימי עיון ולמידה
  התרשמויות מקורסים וסדנאות
בארץ
  התרשמויות מסדנאות וכנסים
בחו"ל

 


חדשות ועידכוניםהסמכה מהארגון האירופאי


מפת האתר

Web Page 
עמותת בובט
Web Page 
גישת בובט מהי?
Web Page 
עמותת המדריכות
Web Page 
אודות המדריכות
Web Page 
מאמרים
Web Page 
קישורים
Web Page 
מכתבי תודה
Web Page 
צור קשר
Web Page 
קורס תהליכים טיפוסיים וחריגים בהתפתחות של ילדים
Web Page 
קרוס התפתחות טיפוסית חריגה אפריל-מאי 2019
Web Page 
  קורס בסיסי ילדים
Web Page 
  קורס טיפול בתינוקות
Web Page 
  תחזית קורסים עתידיים
Web Page 
קורס רענון לבוגרי בובט בסיסי ילדיםהעמותה הישראלית של המדריכות לגישת בובט בישראל      אלכס רבינו, מזכיר העמותה   טלפון: 04-8243890       נייד: 054-4591161    ebtaisrael@gmail.com   מפת אתר