Europeon Bobath Tutors Association
  קורס התפתחות טיפוסית חריגה ינואר-פברואר 2019
  קורס התפתחות טיפוסית חריגה אפריל-מאי 2019
  תחזית קורסים עתידיים
  ימי עיון ולמידה
  התרשמויות מקורסים וסדנאות
בארץ
  התרשמויות מסדנאות וכנסים
בחו"ל

 


חדשות ועידכוניםהסמכה מהארגון האירופאי


קורס תהליכים טיפוסיים וחריגים בהתפתחות של ילדים

 
קורס מיוחד זה מזמין את המשתתפים לבנות ידע מקצועי בתחום התפתחות טיפוסית וחריגה של ילדים.
המיקוד בקורס הינו על תנועה וניידות בהקשר של תקשורת, פעילות ומשחק.
 
הקורס מקנה ידע בסיסי בהתערבות הטיפולית.
 
 
מטרות הקורס:
פיתוח יכולות הסתכלות ואבחנה מבדלת בין ואריאציות על הרצף ההתפתחותי (טיפוסי, פגות, איחור ולקויות התפתחותיות) .
הכרת קשרים בין תנועה, פעילות ותקשורת. 
הכרות עם תהליכים תקשורתיים והקשר לתנועה ותחושה (כולל אכילה ודיבור).
פיתוח יכולות ניתוח של הסביבה כמעכבת או מאפשרת השתתפות.
התנסות בקביעת מטרות טיפול כבסיס לבניית תכנית התערבות מתוך שיקול דעת קליני  clinical reasoning       
הארת חשיבות השיח עם הורים, ההורים כשותפים, הנגשת מידע להורים.
 
 
תכני הקורס:
התפתחות עקרונות תנועה, רצף תנועתי, תזמון תנועתי, ויסות חושי וחוקים ביו-מכנים בשנות החיים הראשונות. תנועה וניידות,
 פעילות ומשחק, אכילה כתקשורת קול ודיבור.
 תהליכים חריגים אצל ילדי  CP ,DCD ,ASD ,Torticollis
 הערכה והתערבות על פי מודל ה - ICF
 שיקול דעת קליני ופתרון בעיות.
 עקרונות בסיסיים בעבודה עם הורים.
 

אמצעי ההוראה:
הרצאות, עבודה בקבוצות קטנות, מעבדות תנועה, הדגמה והצגת מקרים קליניים.


בסיום הקורס המשתתפים:
 יוכלו להסביר התפתחות תנועה, ניידות, משחק ותקשורת תוך דגש על שנת החיים הראשונה. 
 ידעו לקשר בין התנסויות סנסו- מוטוריות ראשוניות לסכמת גוף ותכנון תנועה.
 ידעו לזהות ולנתח וריאציות התפתחותיות, איחור ולקויות בתחומי: תנועה, תקשורת, אכילה ופעילות.
 ידעו לזהות ולתאר תהליכים התפתחותיים בילדים עם שיתוק מוחין בתנועה, תקשורת, אכילה ופעילות
 ידעו לשלב משחקיות בתוכנית התערבות.
 ידעו לקבוע מטרות התערבות על פי מודל ה-ICF  בשיתוף עם המשפחה והילד תוך שימוש בשיקול דעת קליני
     (Clinical reasoning ).
  
 
קורס תהליכים טיפוסיים וחריגים בהתפתחות ילדים
עדכון וביסוס ידע מקצועי בהתפתחות ילדים על המגוון מטיפוסי לחריג
מיקוד על תנועה וניידות בהקשר של תקשורת, משחק ותפקוד יומיומי
תכנית הקורס כוללת
תכנית הקורס כוללת: הרצאות, מעבדות תנועה, תצפיות, הדגמות טיפוליות, עבודה בקבוצות
 בנושאים של תנועה, תקשורת, משחק, פתרון בעיות, אכילה, סידור הסביבה.
תאריך הקורס 23, 24, 26, 30, 31, ביולי 2018,  2 באוגוסט 2018
שעות הקורס בין השעות 8:30-16:30
קהל היעד
פיזיותרפיסטים/ מרפאים בעיסוק/ קלינאי תקשורת מוסמכים,
העובדים עם ילדים ותינוקות בעלי לקויות התפתחותיות 
מקום המרכז לפעוט - טירת הכרמל
עלות הקורס 2,300 ₪   (ניתן לשלם בתשלומים)
 
ההרשמה תקפה רק לאחר קבלת הצ'קים במזכירות העמותה.
מדריכות הקורס
תחיה אילת - פיזיותרפיסטית
שרי רבינו - קלינאית תקשורת
טל קרן - מרפאה בעיסוק
 
ההרשמה תקפה רק עם קבלת התשלום במזכירות העמותה.
 
   
לברורים ופרטים נוספים ניתן להתקשר מר אלכס רבינו, מזכיר העמותה
לטלפון: 04-8243890, לנייד: 054-4591161
או לשלוח מייל:  ebtaisrael@gmail.com

 
טופס הצטרפות לקורס בהתפתחות ילדים - תהליכים התפתחותיים טיפוסיים וחריגים

אנא מלאו את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליכם בהקדם:


 
 

* התפתחות חריגה ילדים * 

 העמותה הישראלית של המדריכות לגישת בובט בישראל      אלכס רבינו, מזכיר העמותה   טלפון: 04-8243890       נייד: 054-4591161    ebtaisrael@gmail.com   מפת אתר