Europeon Bobath Tutors Association
קורס התפתחות טיפוסית חריגה
באסף הרופא ינואר 2020
קורס התפתחות טיפוסית חריגה
נצרת מרץ 2020
קורס התפתחות טיפוסית חריגה ירושלים יולי 2020
תחזית קורסים עתידיים
ימי עיון ולמידה
התרשמויות מקורסים וסדנאות
בארץ
התרשמויות מסדנאות וכנסים
בחו"ל

 


חדשות ועידכוניםהסמכה מהארגון האירופאי


קורס תהליכים טיפוסיים וחריגים בהתפתחות של ילדים
 
 
קורס מיוחד זה מזמין את המשתתפים לבנות ידע מקצועי בתחום התפתחות טיפוסית וחריגה של ילדים.
המיקוד בקורס הינו על תנועה וניידות בהקשר של תקשורת, פעילות ומשחק.
 
הקורס מקנה ידע בסיסי בהתערבות הטיפולית.
 
מטרות הקורס:
 פיתוח יכולות הסתכלות ואבחנה מבדלת בין ואריאציות על הרצף ההתפתחותי (טיפוסי, פגות, איחור ולקויות התפתחותיות) .
 הכרת קשרים בין תנועה, פעילות ותקשורת. 
 הכרות עם תהליכים תקשורתיים והקשר לתנועה ותחושה (כולל אכילה ודיבור).
 פיתוח יכולות ניתוח של הסביבה כמעכבת או מאפשרת השתתפות.
 התנסות בקביעת מטרות טיפול כבסיס לבניית תכנית התערבות מתוך שיקול  דעת קליני  clinical reasoning       
 הארת חשיבות השיח עם הורים, ההורים כשותפים, הנגשת מידע להורים.
 
 
תכני הקורס:
התפתחות עקרונות תנועה, רצף תנועתי, תזמון תנועתי, ויסות חושי וחוקים ביו-מכנים בשנות החיים הראשונות. ותנועה ,ניידות ,
     פעילות, ,משחק  ואכילה כתקשורת קול ודיבור.
תהליכים חריגים אצל ילדי  CP , DCD,ASD , Toticolis
הערכה והתערבות על פי מודל ה – ICF
שיקול דעת קליני ופתרון בעיות.
עבודה עם הורים.
 
 
אמצעי ההוראה:
הרצאות, עבודה בקבוצות קטנות, מעבדות תנועה, הדגמה והצגת מקרים קליניים.
 
 
בסיום הקורס המשתתפים:
 יוכלו להסביר התפתחות תנועה, ניידות, משחק ותקשורת תוך דגש על שנת החיים הראשונה. 
 ידעו לקשר בין התנסויות סנסו- מוטוריות ראשוניות לסכמת גוף ותכנון תנועה.
 ידעו לזהות ולנתח וריאציות התפתחותיות, איחור ולקויות בתחומי: תנועה, תקשורת, אכילה ופעילות.
 ידעו לזהות ולתאר תהליכים התפתחותיים בילדים עם שיתוק מוחין בתנועה, תקשורת, אכילה ופעילות
  ידעו לשלב משחקיות בתוכנית התערבות.
 ידעו לקבוע מטרות התערבות על פי מודל ה-ICF  בשיתוף עם המשפחה והילד תוך שימוש בשיקול דעת קליני,
     (Clinical reasoning ).
 
 

קורס תהליכים התפתחותיים טיפוסיים וחריגים: נובמבר 2014

תאריך הקורס חודש נובמבר 2014
 
2.11.2014  - בקבוץ מזרע     5.11.2014/ 6.11.2014  במשפחה הקדושה .
9.11.2014 – בקבוץ מזרע     12.11.2014 / 13.11.2014 במשפחה הקדושה.     
קהל היעד קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק ופיזיותרפיסטים.
מקום
בי"ס  המשפחה הקדושה.  מועדון לחבר קבוץ מזרע.           
שעות הקורס  בין השעות: 8.30  -  16.30.  
עלות הקורס 2100 ₪ תשלום מבטיח מקום בקורס. 
ניתן לחלק את ל 3 תשלומים: אוגוסט, ספטמבר,אוקטובר. 
דמי הרשמה  
תאריך אחרון להרשמה  
מדריכות הקורס
תחיה אילת    -    פיזיוטרפסטית מוסמכת
טל קרן          -    מרפאה בעיסוק  MSc  
שרי רבינו      -    קלינאית תקשורת MA
 
ההרשמה תקפה רק עם קבלת התשלום במזכירות העמותה.
 
   
 
לברורים ופרטים נוספים ניתן להתקשר למאירה בטלפון- 052-2678663; 09-9570347
או לשלוח מייל: mlernau@gmail.com

 
טופס הצטרפות לקורס תהליכים התפתחותיים טיפוסיים וחריגים

אנא מלאו את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליכם בהקדם:


 
 
 
העמותה הישראלית של המדריכות לגישת בובט בישראל      אלכס רבינו, מזכיר העמותה   טלפון: 04-8243890       נייד: 054-4591161    ebtaisrael@gmail.com   מפת אתר