Europeon Bobath Tutors Association
קורס התפתחות טיפוסית חריגה
באסף הרופא ינואר 2020
קורס התפתחות טיפוסית חריגה
נצרת מרץ 2020
קורס התפתחות טיפוסית חריגה ירושלים יולי 2020
תחזית קורסים עתידיים
ימי עיון ולמידה
התרשמויות מקורסים וסדנאות
בארץ
התרשמויות מסדנאות וכנסים
בחו"ל

 


חדשות ועידכוניםהסמכה מהארגון האירופאי


קורס בובט בסיסי - נוסח ישן

קורס בובט בסיסי  -  מתכונת חדשנית!!!

קורס מעמיק לטיפול בילדים עם לקויות התפתחותיות ובילדים עם שיתוק מוחי,
משלב תרגול קליני וידע תיאורטי עדכני מבוסס ראיות, לבניית תכנית התערבות טיפולית

מסיימי הקורס מקבלים תעודה מוכרת בינלאומית!

קורס זה מזמין את המשתתפים לבנות ידע מעמיק בתחום של טיפול בילדים עם שיתוק מוחין בפרט ועם לקויות התפתחותיות בכלל. הקורס מתמקד בבניית תכנית התערבות טיפולית בהקשר של תנועה וניידות, תקשורת, פעילות עיסוקית ומשחק.
 
מטרות הקורס:
פיתוח יכולת כוללנית, טרנס-דיסציפלינארית, עפ"י גישת בובט, לבנייה ויישום תוכנית התערבות טיפולית, בילדים עם לקויות
    התפתחותיות, בדגש על טיפול בילדים עם שיתוק מוחי.
פיתוח יכולת אנליטית ושימוש ברציונל קליני, בהתאם ליכולות התפקוד, ההשתתפות והקשיים של הילד.
מתן כלים קליניים - מעשיים להערכה וטיפול בילדים אלה.
שימת דגש על גישה ממוקדת משפחה תוך עבודת צוות רב-תחומי.

 
תכני הקורס:
 מודל ה- ICF וגישה ממוקדת משפחה בבניית התערבות טיפולית.
 תאוריות התפתחות עכשוויות.
דגמי תנועה טיפוסיים וחריגים באופן מעמיק.
פיתוח מיומנויות אבחון וניתוח יכולות וקשיים של ילדים עם לקויות התפתחותיות, תוך התייחסות רב תחומית: תקשורת,
    משחק, למידה, אכילה וניידות.
הבניית ידע לקשר בין הקשיים הראשוניים (Body Functions/structures) ובין תפקוד הילד (Participation),
    תוך התייחסות לסביבת חייו (Personal factors, Environment).
קביעת מטרות ריאליות, ספציפיות ותפקודיות, בשיתוף עם הילד ומשפחתו, כבסיס לבניית  תוכנית ההתערבות.
הקניית ידע לבחירת גישת התערבות ואסטרטגיות טיפוליות מתאימות להשגת המטרות.
מיומנויות Handling אפקטיביות המעודדות אקטיביות.
הקניית ידע לעבודה בצוות טרנס-דיסציפלינארי.
חשיפה לגישה המעצימה את הילד ומשפחתו, תוך שותפות הדדית בעשייה הטיפולית.  

אמצעי ההוראה:
הרצאות, סרטים, עבודה בקבוצות קטנות, מעבדות תנועה, הדגמה וניתוח מקרים קליניים, טיפול בילדים ובמתבגרים.
 
 

קורס בסיסי ילדים - מתכונת חדשנית!
תאריך הקורס  
מקום  
ימי הקורס ושעות הקורס  
עלות הקורס  
דמי הרשמה  
תאריך אחרון להרשמה  
מדריכות הקורס
 
 


 
לברורים ופרטים נוספים ניתן להתקשר למר אלכס רבינו, מזכיר העמותה
לטלפון: 04-8243890, לנייד: 054-4591161
או לשלוח מייל:  ebtaisrael@gmail.com
 
 
 
טופס הצטרפות לקורס בסיס - טיפול בילדים עם שיתוק מוחין ולקויות התפתחותיות

אנא מלאו את הפרטים הבאים ואנו נחזור אליכם בהקדם:
התפתחות ילדיםהעמותה הישראלית של המדריכות לגישת בובט בישראל      אלכס רבינו, מזכיר העמותה   טלפון: 04-8243890       נייד: 054-4591161    ebtaisrael@gmail.com   מפת אתר