Europeon Bobath Tutors Association
קורס התפתחות טיפוסית חריגה
באסף הרופא ינואר 2020
קורס התפתחות טיפוסית חריגה
נצרת מרץ 2020
קורס התפתחות טיפוסית חריגה ירושלים יולי 2020
תחזית קורסים עתידיים
ימי עיון ולמידה
התרשמויות מקורסים וסדנאות
בארץ
התרשמויות מסדנאות וכנסים
בחו"ל

 


חדשות ועידכוניםהסמכה מהארגון האירופאי


סיכום משובי משתתפים קורס תהליכים בהתפתחות - ירושלים 2015

 
יצאתי עם ידע ביטחון והערכה לתחום.
 
גרם לי לרצות ללמוד עוד ומחכה לקורס המשך.
 
פתח תיאבון ומחכה לקורס בסיסי.
 
אני מבינה היום שלהבין התפתחות זה לא לדעת טבלאות התפתחות אלא רצף שאינו נוקשה.
 
יכולה עכשיו  לקשר בין תיאוריה לפרקטיקה.
 
נתן הסתכלות רחבה יותר באופן רב תחומי.
 
ראיה של מקצועות אחרים ותחומים אחרים והבנה של הקשר בין התחומים האחרים.
 
בעיקר למדתי עד כמה התינוק הוא עולם ומלואו.
 
חשוב להגיע לקורס כזה אחרי ניסיון, החומר מתחבר באופן מעשי.
 
מאפשר לי עכשיו לקבוע מטרות בצורה עמוקה יותר עם המקצועות האחרות.
 
למדתי הרבה על התפתחות וכן מהאופן שאתן משלבות את הICF באופן פרקטי ומרענן.

 


 העמותה הישראלית של המדריכות לגישת בובט בישראל      אלכס רבינו, מזכיר העמותה   טלפון: 04-8243890       נייד: 054-4591161    ebtaisrael@gmail.com   מפת אתר