Europeon Bobath Tutors Association
  קורס התפתחות טיפוסית חריגה ינואר-פברואר 2019
  קורס התפתחות טיפוסית חריגה אפריל-מאי 2019
  תחזית קורסים עתידיים
  ימי עיון ולמידה
  התרשמויות מקורסים וסדנאות
בארץ
  התרשמויות מסדנאות וכנסים
בחו"ל

 


חדשות ועידכוניםהסמכה מהארגון האירופאי


ימי עיון ולמידה

* נדחה לאביב 2019

* נדחה לאביב 2019
 

מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל מאוד!
מזכיר העמותה: אלכס רבינו ebtaisrael@gmail.com   054-4591161 
אתר העמותה
www.bobath-ndt.co.il

 

 העמותה הישראלית של המדריכות לגישת בובט בישראל      אלכס רבינו, מזכיר העמותה   טלפון: 04-8243890       נייד: 054-4591161    ebtaisrael@gmail.com   מפת אתר