Europeon Bobath Tutors Association
  קורס התפתחות טיפוסית חריגה ינואר-פברואר 2019
  קורס התפתחות טיפוסית חריגה אפריל-מאי 2019
  תחזית קורסים עתידיים
  ימי עיון ולמידה
  התרשמויות מקורסים וסדנאות
בארץ
  התרשמויות מסדנאות וכנסים
בחו"ל

 


חדשות ועידכוניםהסמכה מהארגון האירופאי


התרשמויות מסדנאות וקורסים בארץהנחייה ע"י מדריכות העמותה הישראלית לגישת בובט
 
 
קורס בובט בסיסי ילדים במתכונת חדשה
אוקטובר 2018 – מרץ 2019
 
מנחות: 
מלכה חיימי - פיזיותרפיסטית,
אושרת זביב – קלינאית תקשורת,
ורדית קינדלר – מרפאה בעיסוק
 
 


ממשובי המשתתפים:
"נקודת מבט חדשה, טרמינולוגיה ושפה חדשה"
"התנסות אישית בתנועה כדי להבין טוב יותר את המטופל"
"סקרנות רבה להתנסות בשטח עם הכלים שרכשנו"
"התחלת ההבנה של אופן ההתערבות שלי בזמן התנועה"
"דיוק החשיבה וההסתכלות על המטופלים ועל הטיפול"
 עוד קורס התפתחות טיפוסית וחריגה הסתיים בהצלחה:
 
קורס תהליכים התפתחותיים טיפוסיים וחריגים
 
 
קורס התפתחות טיפוסית וחריגה, אפריל 2018, אסף הרופא:
מנחות: ד"ר שרה קפלוביץ- פיזיותרפיסטית,
גיתית מור- יצחקניא- קלינאית תקשורת,
ליסה סלע- מרפאה בעיסוק
 
איזון המשתתפים משלושת מקצועות הבריאות [פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת]
איפשר קורס פורה ומפרה, עם דיוני עומק והתנסויות במעבדות תנועה מעשירות. 

 
 
  
 
ממשובי המשתתפים:
" הקורס מאפשר לי ראייה כוללנית של כל התחומים ומעודד אותי להרחיב את החשיבה וההסתכלות"
 
" הסתכלות רב- מערכתית, ניתוח המרכיבים המאפשרים והמגבילים של הילד"
 
"יכולות יציבה משפיעות על תפקוד היד, הפה וכו'"
 
"קשר הדוק בין הדיסיפלינות השונות. חשיבות העבודה הרב צוותית לטובת הילד. חשיבות ה- participation. מטרות טיפוליות"
 
"בדברי הפתיחה ביום הראשון לקורס התפתחות טיפוסית וחריגה, נפגשתי עם המרצות, פיזיותרפיסטית, מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת וכבר בדברי הפתיחה דיברו  עד כמה הן מכבדות זו את זו. דבר זה היה בולט מאוד במהלך הקורס.
בכל הרצאה הוסיפו המרצות האחרות באותו נושא מנקודת מבטן ותרמו לראיה הכוללת של הילד, יכולת ההקשבה והכבוד ההדדי בין המרצות תרמו מאוד להבנה ולזרימת הקורס.
תודה רבה, מאירה"
 
 
קורס תהליכים התפתחותיים טיפוסיים וחריגים - משובי משתתפים
 
 
קורס התפתחות טיפוסית וחריגה, יולי 2017, ירושלים:

קלינאית תקשורת ומרפאה בעיסוק מתרגלות מעברים במעבדת תנועה.
 

 

מעבדת תנועה של תקשורת ומשחק, קורס התפתחות טיפוסית וחריגה

״להרגיש על הגוף״, מעבדת תנועה קורס התפתחות טיפוסית וחריגה סיכום קורס תהליכים טיפוסיים בהתפתחות יולי 2017:

מרפאה בעיסוק "הכי משמעותי היה הממשק בין שלושת הדיסציפלינות. סוג של משולש, מחזק את ההכרה בכל מקצועות."

קלינאית תקשורת "עורר בי רצון להמשיך ללמוד איך לשים ידיים על תינוק "

פיזיותרפיסטית " מעבר לידע קיבלנו הרבה על גישה, ילד, משפחה, סביבה."

ועוד היגדים:
 " קורס משמעותי , קורס חובה".
"למדתי איך לבנות מטרות על-פי התפקוד. " הקורס היה מעבר למצופה"."
"דרך העברת הקורס חווייתית מעבדות תנועה וסרטונים, תרם להבנה."
"הידע שלכם מעורר השראה."
"מאוד נהניתי מההעברה המולטי-דיסציפלינרית עשיתן לי מודלינג מצוין"העמותה הישראלית של המדריכות לגישת בובט בישראל      אלכס רבינו, מזכיר העמותה   טלפון: 04-8243890       נייד: 054-4591161    ebtaisrael@gmail.com   מפת אתר