Europeon Bobath Tutors Association
  קורס בסיסי ילדים -
מתכונת חדשנית
  קורס טיפול בתינוקות לבוגרי
קורס בסיסי
  תחזית קורסים עתידיים
 
  ימי עיון ולמידה
  התרשמויות מקורסים וסדנאות
בארץ
  התרשמויות מסדנאות וכנסים
בחו"ל

 


חדשות ועידכוניםהסמכה מהארגון האירופאי


התרשמויות מסדנאות וכנסים בחו"ל
כינוס בינלאומי ל early intervention באוניברסיטת כרונינגן בהולנד, 2016 /
הרצאה על ידי ורדית קינדלר


בכינוס בינלאומי ל early intervention באוניברסיטת כרונינגן בהולנד, 2016, ניתנה הרצאה על ידי ורדית קינדלר, מדריכה בכירה בעמותת המדריכות הישראלית לגישת בובט.
ההרצאה עסקה בסקירה עדכנית של מחקרים מבוססי ראיות בנושא ניידות ממונעת בגיל הצעיר והשימוש של ניידות ממונעת בשטח.
עבור ורדית זו הייתה הזדמנות לתת "במה" לילדים עם שיתוק מוחי מתחת לגיל שנתיים, אשר רכשו ניידות עצמאית באמצעות ניידות ממונעת בכלל ולאותם ילדים המסווגים כ- GMFCS V בפרט.


    

 
קבוצת עבודה אירופאית למדריכים בנושא: השינויים בגישת בובט נדט
 


קבוצת עבודה אירופאית למדריכים בנושא: השינויים בגישת בובט נדט.

מקום:מרכז שיקום לינקדאאל, בריסל

מועד: 26-28 לפברואר 2016

נושאים שהועלו לדיון:

(1) תכנים ודרכי הוראה שלגישת בובט נדט לפיזיותרפיסטים, קלינאי תקשורת ומרפאים בעיסוק.

(2) שינויים שחלו בשיקום ילדים לאור מחקרים במדעי המח.

(3) שיתוף הורים והעצמתם במציאת דרכים לאפשר לילדים עצמאות, תקשורת ,למידה ומשחק בבית בבי"ס ובקהילה- participation       את ישראל יצגו חברות העמותה הישראלית: טל קרן- מרפאה בעיסוק, טלי אשכנזי- פיזיותרפיסטית
     ושרה קפלוביץ – פיזיותרפיסטית, אשר הנחתה את קבוצת העבודה.

פגישת המשך תתקיים ב20-22 למאי 2016 ,עם אותם הנציגים ונציגים משתי ארצות נוספות, אשר לא יכלו להגיע לחלק הראשון.
 
   
 
 
 
 העמותה הישראלית של המדריכות לגישת בובט בישראל      אלכס רבינו, מזכיר העמותה   טלפון: 04-8243890       נייד: 054-4591161    ebtaisrael@gmail.com   מפת אתר