Europeon Bobath Tutors Association
קורס התפתחות טיפוסית חריגה
נצרת  מאי 2019
קורס התפתחות טיפוסית חריגה באר-שבע יולי 2019
קורס התפתחות טיפוסית חריגה פרדס-חנה ספטמבר 2019
תחזית קורסים עתידיים
ימי עיון ולמידה
התרשמויות מקורסים וסדנאות
בארץ
התרשמויות מסדנאות וכנסים
בחו"ל

 


חדשות ועידכוניםהסמכה מהארגון האירופאי
תודה שנרשמתם
לקורס התפתחות טיפוסית חריגה
יולי 2019 באר שבע
 ניתן לשלם
באמצעות כרטיסי אשראי:
 
תודה שנרשמתם
לקורס התפתחות טיפוסית חריגה
מאי 2019
 ניתן לשלם
באמצעות כרטיסי אשראי:
 
תודה שנרשמתם
לקורס התפתחות טיפוסית חריגה
ספטמבר 2019 פרדס-חנה
 ניתן לשלם
באמצעות כרטיסי אשראי:


 
או שנחזור אליך בהקדם האפשרי

 העמותה הישראלית של המדריכות לגישת בובט בישראל      אלכס רבינו, מזכיר העמותה   טלפון: 04-8243890       נייד: 054-4591161    ebtaisrael@gmail.com   מפת אתר