Europeon Bobath Tutors Association
קורס התפתחות טיפוסית חריגה
באסף הרופא ינואר 2020
קורס התפתחות טיפוסית חריגה
נצרת מרץ 2020
קורס התפתחות טיפוסית חריגה ירושלים יולי 2020
תחזית קורסים עתידיים
ימי עיון ולמידה
התרשמויות מקורסים וסדנאות
בארץ
התרשמויות מסדנאות וכנסים
בחו"ל

 


חדשות ועידכוניםהסמכה מהארגון האירופאי


עמותת המדריכות


עמותת המדריכות הישראליות לגישת בובט
עמותת המדריכות הישראלית חברה בעמותה האירופאית של המדריכים לגישת בובט, בה חברים  פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת ונוירולוגים ילדים.
המדריכים הוסמכו לאחר הכשרה מעמיקה ומקיפה ומחויבים להשתלם ולהתעדכן על מנת לשמר ולשפר את רמתם המקצועית.
 
בעמותה הישראלית 5 מדריכות פיזיותרפיסטיות, 4 מרפאות בעיסוק, 4 קלינאיות תקשורת, רופאה נוירולוגית ומזכיר.
 
מטרת העמותה
הכשרת אנשי מקצועות הבריאות בגישה הטיפולית, והעמקת הידע המקצועי של מטפלים באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. זאת, על מנת לאפשר השתתפות מרבית של הילדים בחיי המשפחה והקהילה.
 
קורסים וסדנאות
הקורסים והסדנאות המועברים על ידי מדריכות העמותה משלבים ידע תיאורטי ומעשי עדכניים בהתפתחות טיפוסית וחריגה של תינוקות וילדים. בתהליך הלמידה מושם דגש רב על הסתכלות וניתוח, הערכה קלינית, בניית התערבות טיפולית והתנסויות מעשיות.
 
הקורסים מיועדים לרופאים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק וקלינאי תקשורת, העוסקים בתחום הנוירו-פדיאטרי. ההכשרה המשותפת מאפשרת למידה הדדית, יצירת שפה מקצועית אחידה, פיתוח  מיומנויות רב תחומיות של הסתכלות וקביעת מטרות טיפוליות ובניית תכנית התערבות כוללנית.
 
קיום הקורסים במרכזים חינוכיים ובריאותיים שונים (מרכזי שיקום לילדים, בתי חולים, קופות חולים) מאפשר:
 עידוד ההתמחות בתחום החינוכי- שיקומי
   - למידת הגישה ע"י אנשי מקצוע פרא-רפואיים מאזורים שונים בארץ
   - מעורבות של אנשי מקצוע נוספים (מחנכים, סייעות, פסיכולוגים וכד') בלמידת הגישה
   - השתלבות הורים בבניית תכנית טיפול  עבור ילדיהם
 
 שימוש במדדים הבודקים יעילות שיקום ו- participation על פי הקריטריונים של ארגון הבריאות העולמי
    - בניית תכנית עבודה רב תחומית
    - בניית מדדים על פי צרכי הילד
    - הערכת התפקודים
    - שינוי והתאמה מחדש של תכניות הטיפול בהתאם להתקדמות הילד
 העמותה הישראלית של המדריכות לגישת בובט בישראל      אלכס רבינו, מזכיר העמותה   טלפון: 04-8243890       נייד: 054-4591161    ebtaisrael@gmail.com   מפת אתר