Europeon Bobath Tutors Association
  קורס התפתחות טיפוסית חריגה מאי 2019
  תחזית קורסים עתידיים
  ימי עיון ולמידה
  התרשמויות מקורסים וסדנאות
בארץ
  התרשמויות מסדנאות וכנסים
בחו"ל

 


חדשות ועידכוניםהסמכה מהארגון האירופאי


מאמרים  המידע שעומד לרשותינו ממחקרים בעשור האחרון והישום בבנית תכנית התערבות רב מערכתית לילדים עם לקויות נירולוגיות / 
  נכתב ע"י  שרה קפלוביץ, פיזיותרפיסתית, מדריכה בכירה

  מתבגרים עם שיתוק מוחי
  
  טיפול בהתפתחות ילדים עם צרכים מיוחדים 
  
  עבודה עם ילדים בגישת בובט - חיזוק והפעלת הגו כמוקד עיקרי לקשיי ניידות

  התפתחות תינוקות וטבלאות התפתחות

  טיפול בילדים עם שיתוק מוחי
  
  בעיות התפתחות בילדים 

 קורס התפתחות ילדים

   

   הדרכת הורים

   מסר אישי ממטפלת נוירו-התפתחותית בכירה לילדים ותינוקות
העמותה הישראלית של המדריכות לגישת בובט בישראל      אלכס רבינו, מזכיר העמותה   טלפון: 04-8243890       נייד: 054-4591161    ebtaisrael@gmail.com   מפת אתר