Europeon Bobath Tutors Association
קורס התפתחות טיפוסית חריגה
באסף הרופא ינואר 2020
קורס התפתחות טיפוסית חריגה
נצרת מרץ 2020
קורס התפתחות טיפוסית חריגה ירושלים יולי 2020
תחזית קורסים עתידיים
ימי עיון ולמידה
התרשמויות מקורסים וסדנאות
בארץ
התרשמויות מסדנאות וכנסים
בחו"ל

 


חדשות ועידכוניםהסמכה מהארגון האירופאישלושים להליכתה של אליה פנטורין מאיתנו

את אליה הכרתי כאשר נכנסתי לתהליך של הדרכה ע"פי גישת בובט. הפגישות היו כאשר הייתי אסיסטנטית לג'ון מור שהגיעה כל שנתיים לארץ להעביר קורס והתארחה אצל אליה. אליה שימשה לי כחוליה מקשרת וכך התהדקו היחסים בינינו. כל מפגש איתה היה מלמד ומרחיב את הדעת. למרות היותה מדריכת בובט מבוגרים, שאבתי ממנה רבות כיצד היא מתייחסת למשתתפים בקורסים שלה, מה אנחנו משדרים בגופינו למטופל ולמשתתף בקורס ועצות לקשר טוב עם משפחת המטופל. עם הרבה רגישות , אמפתיה ואנושיות
לזכותה יאמר שגידלה דור של מטפלים – שאם ילך בדרכיה ,המטופלים יזכו בהתקדמות רבה..
בימים בהם נקראתי לתפקיד חברתי בקיבוצי- הייתה היא היחידה שטענה שהתפקיד יתרום רבות להיותי מדריכה בעתיד, וכך היה.
בשיחות, בביתה החם, היפה בעל צביון של נגיעות מכל העולם, שאבתי מאליה ידע מקצועי רב, ידעה להסביר בתבונה רבה ובשפה עשירה את עקרונות הגישה וכמובן תמיד מבוסס על ידע מחקרי. ניצלתי כל מפגש עימה להתייעץ ותמיד מצדה - באווירה של העדר התנשאות. 
בשנים האחרונות הצטלבו דרכנו שוב בסדנאות הטייפינג. גם פה תכונותיה של אליה נראו בבירור: חריפות השכל, האמינות, יכולת מקצועית גבוהה, חשיבה "מחוץ לקופסא", הגיון של תהליכים ויצירתיות מרשימה.
אליה ניחנה ביכולת הוראה מרתקת. ניסיתי לחקות אותה ללא הצלחה. הצליחה לסחוף את הכתה אחריה, לגרום לקשב רב ואיפשרה  אינטראקציה מלאה שהשרתה אווירת למידה, פירגון ושותפות של קולגה שווה בין שווים. וכל זה עם צניעות רבה.

יהיה זכרה שמור עמי תמיד
תחיה אילתהעמותה הישראלית של המדריכות לגישת בובט בישראל      אלכס רבינו, מזכיר העמותה   טלפון: 04-8243890       נייד: 054-4591161    ebtaisrael@gmail.com   מפת אתר